Prettige feestdagen!

Prettige feestdagen!

We willen u graag prettige feestdagen en een grenzeloos nieuwjaar wensen!

Het afgelopen jaar is het heel stil geweest van onze kant; door uiteenlopende omstandigheden hebben we de tijd gehad om te evalueren en onze toekomstvisie vorm te geven. Binnen LZG is er inmiddels het een en ander veranderd, zodat we met een frisse blik weer hard aan de slag kunnen met nieuwe projecten!
Het bestuur heeft een nieuwe voorzitter: oud-bestuurslid Koen Cox, die deze nieuwe rol met veel enthousiasme oppakt. Tevens komt Mohammed Massaoudi het bestuur versterken als nieuwe penningmeester.

Binnenkort volgt er meer informatie over de huidige activiteiten en toekomstplannen.

Tot snel!