Kinderbegeleiding

Kinderbegeleiding van LZG

LZG regelt de vlucht en de begeleiding voor zieke kinderen uit ontwikkelingslanden die voor gecompliceerde medische ingrepen naar Nederland komen. Enthousiaste en ervaren vrijwilligers halen de patientjes thuis in hun eigen land op en brengen ze, na de operatie en bijbehorende nazorg in Nederland, vervolgens ook weer naar huis.

Voor de kinderbegeleiding zijn gedoneerde vliegmijlen heel erg belangrijk. De donatie van uw vliegmijlen zijn dan ook zeer welkom.

De afgelopen jaren zijn er door LZG al veel patientjes begeleid.

Begeleiders kinderbegeleiding

De kinderbegeleiding wordt verzorgd door vrijwilligers van Luchtvaart Zonder Grenzen.
Enthousiaste en ervaren vrijwilligers halen de patientjes in hun eigen land op, begeleiden ze naar Nederland en brengen ze na de medische ingreep en bijbehorende nazorg weer terug naar huis.

Bent u geïnteresseerd in de kinderbegeleiding van LZG? Neem dan contact met ons op!
Email:

Aanvraag kinderbegeleiding

U kunt een aanvraag voor kinderbegeleiding per telefoon, email of brief indienen. Deze dient minstens 5 weken voor de datum van de beoogde begeleiding bij ons binnen te zijn.

De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:

 • Naam en adres van de rechtspersoon die het verzoek tot begeleiding indient, alsmede van haar bestuurders en informatie omtrent haar inschrijving bij de KvK;
 • Plaatsen van vertrek en van bestemming en evt. richtlijn datum van de kinderbegeleiding;
 • Naam en leeftijd van het/de te begeleiden kind(eren);
 • Verblijfplaats met adres en telefoonnummer van het/de te begeleiden kind(eren);
 • Aandoening van het/de kind(eren) en de gradatie daarvan, alsmede een onderbouwing van de redenen waarom de aandoening niet in het thuisland kan worden behandeld;
 • Naam, adres en telefoonnummer van de (rechts)persoon die het/de kind(eren) op de plaats van bestemming op komt halen;
 • Een brief van de behandelend arts/specialist in het thuisland van het kind die verklaart dat het kind in zijn/haar conditie mag vliegen;
 • Een brief van de arts/specialist die het kind in Nederland zal behandelen;
 • Aard van de begeleiding, of een verpleegkundige of arts noodzakelijk is;
 • Alle overige informatie die van belang is of kan zijn voor LZG en de door haar te verlenen diensten, zoals maar niet uitsluitend:
  • Namen van de behandelende artsen;
  • Namen van gastgezinnen;
  • Bevestiging van de negatieve uitslag van de HIV/HEP.B-test;
  • Etc.