Over LZG

Luchtvaart Zonder Grenzen - ASF NL

Luchtvaart Zonder Grenzen (LZG) is in 1987 opgericht onder de naam Piloten Zonder Grenzen, naar voorbeeld van het Franse "Aviation Sans Frontières". Inmiddels maakt LZG deel uit van de Internationale ASF-familie, met daarin zusterorganisaties uit Frankrijk, Spanje, Duitsland, België, Finland, Zwitserland, Groot-Brittannië en Amerika.

Humanitaire Projecten

Hulp per vliegtuig is in veel gebieden essentieel. Wegen zijn slecht begaanbaar, onveilig en afstanden zijn vaak te groot om met ander vervoer te overbruggen. Luchtvaart Zonder Grenzen/Aviation Sans Frontières NL kan dan uitkomst bieden. LZG gebruikt haar expertise en contacten in de luchtvaart voor kleinschalige humanitaire projecten en ter ondersteuning van andere hulporganisaties.

LZG zet zich onder andere in voor:

  • Humanitair hulptransport;
  • Bemiddeling bij en ondersteuning van vliegdiensten;
  • Begeleiding van kinderen uit ontwikkelingslanden voor medische behandelingen naar Europa;
  • Overige activiteiten.

De mensen achter LZG-ASF NL

LZG ondersteunt meerdere vliegdiensten, regelt per jaar het vervoer van vele tonnen aan hulpgoederen, begeleidt kinderen uit ontwikkelingslanden die een operatie moeten ondergaan naar Nederland, en organiseert binnenlandse activiteiten gerelateerd aan haar doelstellingen.
Momenteel heeft LZG ongeveer 60 vrijwilligers.

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling en implementatie van het beleid en komt regelmatig bijeen. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen aandachtsgebied. Het bestuur bestaat momenteel uit:

Koen Cox

Voorzitter - Gezagvoerder Boeing 737, Transavia Airlines

Jos Netten

Portefeuille vliegdienst - Fysio/manueeltherapeut, voormalig ASF piloot en vlieginstructeur

Maarten van Walt Meijer

Portefeuille Humanitair Hulptransport - Gezagvoerder Boeing 737, Transavia Airlines

Mohammed Massaoudi – Penningmeester
(Auditor gemeente Rotterdam)

Erevoorzitter

Benno Baksteen – Erevoorzitter.

Beschermheer van LZG-ASF NL

Drs. Ing. P.F.Hartman, voormalig CEO van de KLM.

Comité van aanbeveling van LZG-ASF NL

  • Dhr. Y. de Haan, voormalig Executive Vice President Operations KLM
  • Dhr. O.P.M. van den Brink, voormalig president-directeur Transavia
  • Dhr. J.M. Schröder, voormalig president-directeur Martinair
  • Dhr. J. de Milliano, voormalig directeur Artsen Zonder Grenzen Nederland
  • Dhr. dr. André Kuipers, arts en astronaut bij de ESA

CBF- Erkenningspaspoort

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen
wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge
kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80
procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend
Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk
bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich
onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie
van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel
kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort
bekijken.