Privacy statement

Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers, sponsors en donateurs verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Luchtvaart Zonder Grenzen.

Verwerking persoonsgegevens

Luchtvaart Zonder Grenzen behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verwerkt gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Luchtvaart Zonder Grenzen verzamelt persoonsgegevens bij deelname aan Luchtvaart Zonder Grenzen evenementen en activiteiten, het aangaan van een donateurschap of periodieke schenking, het abonneren op de Luchtvaart Zonder Grenzen nieuwsbrief of het aangaan van een sponsorship of samenwerking. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie en/of om betrokkenen optimaal te kunnen begeleiden en ondersteunen. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Luchtvaart Zonder Grenzen evenementen en activiteiten.

Indien je geen prijs meer stelt op deze informatie, dan kun je hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van onze contactpagina.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Jouw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt.

Vragen over persoonsgegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen.
Dit kan je doen door ons een e-mail te sturen via of door telefonisch contact met ons op te nemen op telefoonnummer: 020-3080930