Nederlands medisch hulpteam gearriveerd in Tanzania

Een week na het transport van de 2 pallets met 600 kg medische apparatuur van stichting IC Progress MC Leeuwarden reisde een team bestaande uit medisch specialisten en technici naar Moshi om de zending te installeren. Reeds aanwezige Intensive Care-apparatuur werd op storingen onderzocht en zonodig vervangen. Beademingsapparatuur werd verrijkt met flowsensoren, CPR- en andere cursussen werden gegeven aan personeel en internisten. Maar de grootste verandering was wel de installatie van nieuwe HD endoscopie-torens die een kwaliteit hadden die in het ziekenhuis nog niet eerder vertoond was. Tijdens het verblijf van het Nederlandse team konden de eerste patiënten meteen gescopieerd worden. Een belangrijke stap omhoog voor het KCMC. Of, zoals dhr. Masenga, executive director van het ziekenhuis het kernachtig verwoordde: “You and your team have changed lives”.
Met dank aan de belangeloze medewerking van vrachtagent Fast Forward Freight en KLM Cargo konden IC Progress en Luchtvaart zonder Grenzen dit transport ter plaatse krijgen.