ASF Europe

ASF Europe

LZG onderdeel van ASF Europe

LZG maakt deel uit van ASF Europe, met zusterorganisaties in Frankrijk, Spanje, België, Duitsland, Engeland en Finland.
Alle ASF organisaties opereren autonoom, maar maken gebruik van elkaars kennis en helpen elkaar waar nodig.