Een nieuwe onderhoudshangar in Bangui. Help ons!

Onze vliegtuigen in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) en in Congo hebben onderhoud nodig om bij mensen in nood te kunnen komen. Daarvoor is iedere drie weken een zogenaamde 100-uurs inspectie nodig, na iedere honderd uur vliegen dus. Daarna kan het vliegtuig er weer honderd uur tegen aan.
Dat onderhoud moet helaas in Entebbe (Uganda) gebeuren. Een reis van zes  uur vliegen, een dag ver. Kortom, voor iedere 100-uurs inspectie leveren we op onze toestellen enkele dagen, 12 vlieguren en veel geld in...
Maar er is goed nieuws! We staan op het punt om een onderhoudscentrum op het vliegveld in het eigen Bangui (CAR) te realiseren. Dit betekent dat we een reeds bestaande hangaar op het vliegveld renoveren, een elektriciteitsnetwerk aanleggen en een ruimte voor het technisch personeel creëren. Het betekent ook een optimalisering van de inzetbaarheid van de toestellen voor hulp- en noodvluchten, zowel in vliegdagen als in vlieguren. Én het betekent besparing van veel onnodige kosten, zoals het heen-en-weer vliegen naar Entebbe. 
Natuurlijk is er ook een bedrag nodig om deze besparingen en verbeterde inzetbaarheid te bewerkstelligen. Grofweg zullen we €40.000 tot €50.000 moeten investeren. Een deel van dat bedrag bekostigen we zelf. Maar uw financiële donatie voor deze hangar is nodig! Indien u bij wilt dragen dan is uw gift van harte welkom via NL48 INGB 0000 0088 56 tnv stichting Luchtvaart zonder Grenzen.
Help ons om mensen in nood nóg vaker door de lucht te kunnen bereiken door vaste donateur of sponsor te worden. Of klik meteen op https://luchtvaartzondergrenzen.org/donatie/

Namens onze piloten, hulpverleners en hulpbehoevenden: hartelijk dank!

Samen met onze zusterorganisatie Aviation sans Frontières (Frankrijk) houden we twee Cessna C208 vliegtuigen in de lucht voor hulpvluchten. De verwachting is dat we, door het eigen onderhoudscentrum in Bangui, twee dagen extra per drie weken kunnen vliegen. Dat betekent een enorme extra inzetbaarheid voor artsen, med-evacs (medische evacuaties) en overige hulpverleners van de Verenigde Naties en het World Food Program!

Aviation sans Frontières verzorgt sinds enige tijd het vervoer van VN-hulpverleners naar moeilijk toegankelijke gebieden in het kader van UNHAS (United Nations Humanitarian Air Service) en het World Food Program. We zijn zeer verheugd om te melden dat we ook de komende vier jaar geselecteerd zijn om dit te blijven doen. Uw hulp is dan ook onontbeerlijk om extra inzetbaarheid van onze toestellen te waarborgen! Wilt u sponsor worden of doneren om zo onze vliegtuigen zo vaak mogelijk te laten vliegen? Kijk op https://luchtvaartzondergrenzen.org/donatie/

Het World Food Programme WFP  is een onderdeel van de Verenigde Naties dat voedsel verstrekt aan vluchtelingen, bij langdurige ontwikkelingsprojecten in de derde wereld en wanneer mensen door catastrofes zonder voedsel komen te zitten. Daarnaast voorziet WFP meer dan 20 miljoen kinderen van maaltijden op school. Op deze manier moedigen we families aan hun kinderen naar school te sturen en leggen we zo het fundament voor een betere toekomst. Waar onderwijs begint, eindigt armoe.